PROGRAMERBJUDANDEN

Efter mer än ett halvsekel som fast anställd kyrkomusiker i Stockholm (jämsides med flera olika förtroendeuppdrag - se under fliken CV) är jag nu som pensionär verksam som frilansande organist och föreläsare.
 Som föreläsare berättar jag om mänskliga möten som berikat mitt liv, främst det kreativa samarbetet med flera psalmdiktare. I föreläsningarna ingår som en naturlig del också psalmsång och/eller musikillustrationer.
Se ämnesförslag nedan.

ORGELKONSERTER med muntliga kommentarer:

 • "Orgelmusikens arkipelager..."  J S Bach: Toccata och fuga d-moll, R Forsberg: Sonata archipelago
  samt jojkar, barnvisor och folkliga koraler.
 • "Folkviseväv av slingor med krus, dalakurbitser och orgelbrus" – orgelmusik i svensk folkton av bl.a. Anders Bond, Rune Elmehed, Bengt Granstam och Roland Forsberg.
 • Brudmarscher, jojkar och krusade koraler – en folkmusikalisk resa från Skåne till Lappland
 • Kurreludium och Fugsvans – barnvisor som blivit orgelmusik. Vi sjunger de klassiska barnvisorna av Alice Tegnér, Georg Riedel m.fl. och lyssnar till orgelstycken som Ekorr-triptyk, Snickerbo-fughetta, Vide-fuga och Pippis sköna sommarfuga i ett program för såväl barnfamiljer som pensionärer. Fungerar även som föreläsning eller seminarium av valfri längd. Läs även på hemsidan under fliken Verkkommentarer.

FÖRELÄSNINGAR med psalmsång och/eller orgelmusik:

 • Mänskliga möten på livets resa – berättelser ur livet som kyrkomusiker under 50 år.
 • Psalmer och människor – om författarna och arbetet bakom den svenska psalmboken.
 • Öppna mig för din kärlek – om mina egna melodier i psalmboken.
 • Anders Frostenson – ett porträtt av vår störste psalmdiktare genom tiderna.
 • Bo Setterlind – ett vänporträtt med dikter, psalmer och personliga minnen.
 • Arne H. Lindgren – ett personligt porträtt av en mångbottnad författare.
 • Kurreludium och Fugsvans – om hur barnvisor blev orgelmusik, se ovan under Orgelkonserter punkt 6.
 • Julens älskade psalmer - gamla och nya julpsalmers historia i tal och gemensam sång.

Både konserter och föreläsningar kan ha flexibla tidslängder, från c:a 30 minuter till närmare två timmar, beroende på önskemål och förutsättningar. För genomförande av programmen krävs minimal utrustning: mikrofon, talarstol och klaverinstrument (piano eller orgel). Att åhörarna har tillgång till psalmböcker är en fördel vid flertalet program. Priset per tillfälle är brutto mot faktura från c:a 2.000:- inom Stockholms län, för längre resor tillkommer rese- och restidsersättning. 
Innehar F-skattsedel.

Besök min hemsida www.rolandforsberg.se för ytterligare information.

Bokningar pr telefon eller mail:
Tonsättare Roland Forsberg
Tel. 070-3109595
Mail: rolforton@rolandforsberg.se