Vid orgeln AnsgarskyrkanLidingö okt 2016

Missa inMillenniuImmanuel 2000 med Carl-Axel ochMonicaDominique

Ekerö 1984

Ansgarskyrkan Lidingö 2016

Psalmverkstad Båstad 1978 med bl a Svein Ellingsenoch Anders Frostenson

Påskoratorium 2007 Roland 2008 Venedig 2010 Vid skrivbordet RF 2008 Vid orgeln Immanuelskyrkan Vid orgeln Immanuelskyrkan manus-skiss Psalmverkstad i Båstad 1978 Ekerö 1984 Huskvarna 1967 Med Carl-Axeloch Monica Dominique 2000 Ansgarskyrkan Lidingö  161016 Mö te med Herbert Blomstedt, Leipzig 2016 Helene och jag med Herbert Blomstedt, Leipzig 2016 RF Frustuna 2009 Immanuelskyrkan 2007 Påskoratorium 2007 Ansgarskyrkan Lidingö okt. 2016 RF2008 Venedig 2010 Vid orgeln Immanuelskyrkan mars 2008 Vid skrivbordet 2008 RF 2008 manus-skiss RF 2008 RF 2008 Möte med Herbert Blomstedt, Leipzig 2016 Möte med Herbert Blomstedt  nov. 2016