Firmanamnet Rolforton är bildat av de första bokstäverna i mitt namn och verksamhet, Roland Forsberg  tonsättare. Jag är född i Stockholm 1939, utbildad vid Kungl. Musikhögskolan 1958-68  och har varit verksam som kyrkomusiker i Lidingö missionskyrka 1956-64, Norrmalmskyrkan Stockholm 1964-1989 och Immanuelskyrkan Stockholm 1989-2007. 
Därefter frilansande som organist, tonsättare, körledare och föreläsare, bl a om olika psalmförfattare. Se vidare under fliken Erbjudanden. Den musikaliska produktionen omfattar mer än 200 opusnumrerade verk, bl a ett 60-tal orgelverk (varav två symfonier och en sonat), fyra oratorier, en körsymfoni, tre pianosonater, två violinsonater, romanser och kantater, mässor, motetter och psalmmelodier. Några kortare ljudexempel kan avlyssnas under fliken Ljud. 

www.fst.se återfinns de flesta kompositionerna i en allsidig verkförteckning.