Så länge jag kan minnas har kyrkomusiken varit mitt liv och identitet. I mer än 50 år har jag varit yrkesverksam men i själ och hjärta blev jag nog kyrkomusiker redan när jag som 4-åring började söndagsskolan i gamla Immanuelskyrkan och fick höra Gunno Södersten spela orgel. Att jag längre fram i livet skulle komma att efterträda denne mästare var ju då inte ens en dröm. Jag är född på Kungsholmen i Stockholm 1939 och uppväxt på Djurgården där min pappa var skräddare och textillärare på Manilla-skolan. Familjen hörde hemma i Ansgariikyrkan (Svenska Missionsförbundet) och det var där jag som barn fick höra körsång och orgelmusik. Som 5-åring började jag spela piano och fyllda 10 fick jag även börja med orgel och harmonilära för kyrkans dåvarande organist Rune Elmehed. 

Efter realexamen och kantorsexamen 1956 hade jag min första anställning som organist och körledare i Lidingö missionskyrka, jämsides med studier vid Musikhögskolan. Där hade jag som lärare i piano Gunnar Hallhagen, i harmonilära Erland von Koch, i kontrapunkt Valdemar Söderholm och i orgel Alf Linder. 

Efter avslutade examina fick jag tjänsten som församlingsmusiker i den då nybyggda Norrmalmskyrkan där jag stannade i ett kvarts sekel innan jag så småningom blev huvudorganist i Immanuelskyrkan.

Vid sidan av de kyrkomusikaliska tjänsterna har jag haft andra uppdrag och en omfattande verksamhet som tonsättare och skribent i olika tidskrifter. Biografi med fokus på tonsättar-verksamheten finns på www.fst.se och www.editionreimers.se. Mitt tonspråk vilar på neoklassisk grund där svensk folkmusik och gregoriansk kyrkoton utgör viktiga byggstenar i ett polyfont samspel med J S Bach och Carl Nielsen som musikaliska förebilder. Ett antal artiklar i kyrkomusikaliska ämnen samt porträtt av kulturpersonligheter som Hilding Rosenberg, Sven-Erik Bäck, Anders Bond, Harald Göransson, Anders Frostenson, Bo Setterlind och Gunno Södersten återfinns i tidskrifter som Skribent, Mixturen och Orgelforum från 1900-talets senare decennier. På www.allgen.se finns en artikel om Claude Lloyola Allgéns andra stråkkvartett. Jag har även ägnat stort intresse åt bearbetning och utgivning av andra svenska tonsättares kompositioner, t.ex. verk av Gustaf Düben, Johan Helmich Roman, Otto Olsson, Anders Bond, Lille Bror Söderlundh och Axel Södersten samt redigerat och utgivit samlingarna ”Sjung svenska kanon!” (Proprius), Orgelpreludier I-III (Verbum) och – inom ramen för SMF:s orgelråd – serien ”för orgel” (25 häften, Verbum). Som organist har jag konserterat både i Sverige och utanför landets gränser – bl a i Norge, Ungern, Israel och USA – samt gjort flera grammofoninspelningar, främst med svensk musik. Verkförteckning och diskografi redovisas på annan plats.
 
 

Min nuvarande verksamhet bedrivs som enskild firma under namnet Rolforton,
e-post: rolforton@rolandforsberg.se och omfattar uppdrag som organist i gudstjänster och konserter, ledarskap för körer, medverkan i kurser och föredrag, då jag gärna berättar om mitt engagemang i gudstjänstmusik och psalmsång, speciellt med fokus på de psalmförfattare jag tidigare samarbetat med, exempelvis Anders Frostenson, Bo Setterlind och Arne H Lindgren, men även föredrag med musikillustrationer av tonsättare som J S Bach, Felix Mendelssohn, Lille Bror Söderlundh samt Axel och Gunno Södersten. Se under fliken Erbjudanden.