LJUS AV LJUS - juloratorium, op. 95

Verket komponerades i maj-augusti 1972 i nära samarbete och kreativ gemenskap med poeten Bo Setterlind.
Den ursprungliga dispositionen innehöll 6 delar – Profetia, Bebådelse, Födelse, Herodes, Tillbedjan, Flyktingbarn – omslutna av Prolog och Epilog. Uruppförandet ägde rum i Norrmalmskyrkan, Stockholm, den 17 december 1972. Det recenserades av bl.a. Karl-Erik Svedlund som skrev:
"Tonspråket har dels ett folkligt – naivt drag – något som man gärna förbinder med julen – men detta folkliga element förmäles här med modernare uttryckssätt: fritonal harmonik med spänningsfyllda dissonanta ackord-kombinationer, s.k. clusterklanger o.s.v. Körsatserna är utomordentligt fint skrivna. - - - Rec. har under några år följt Roland Forsbergs utveckling som tonsättare. Med detta verk har han tagit ett stort steg framåt. Det vittnar om en påfallande mognad hos en så pass ung man och – det bästa av allt – en djup och innerlig inlevelse i evangeliet." (DAGEN 19 dec. 1972)
Året därpå företogs en smärre bearbetning då bl.a. en del talroller togs bort. I den versionen framfördes verket ett tiotal gånger, förutom flera gånger i Norrmalmskyrkan även i Västerås, Ulricehamn, Falköping, Jönköping, Sävare, Hemsjö, Rångedala och Ekerö. För de flesta av dessa framföranden var kollegan Magnus Sundman en drivande kraft och jag är honom stort tack skyldig för att han gav verket klingande gestalt i många kyrkor under 1970-80-talen.
Ur Magnus Sundmans pressrelease citeras:
"...det har sedan inte blivit framfört särskilt ofta, och det är synd med tanke på dess många kvaliteter. Texterna, där Bibel-orden liksom speglar sig i Setterlinds dikter (och vice versa) är en sådan, den pedagogiska grundidén bakom verket en annan. 'Ljus av ljus' har nämligen alla förutsättningar att bli ett kontaktverk in i nutida kyrkomusik både för körsångare och lyssnare. Det är skrivet så att körens uppgifter skall kunna klaras av en 'vanlig' församlingskör, medan solistuppgifterna kräver skolade musiker. - - - Detta är i bästa mening folklig musik som för den skull inte för ett ögonblick ger avkall på kravet på musikalisk kvalitet. Forsberg har i sitt oratorium 'Ljus av ljus' på ett mycket fint sätt lyckats sammansmälta många skiftande stilimpulser, Bibelordets objektivitet och Setterlind-texternas uttalade subjektivitet till en helhet som griper tag i lyssnaren."
Inför ett framförande 1985 instrumenterades några satser och i den versionen, något förkortad, sändes verket i Sveriges Television den 6 januari 1986 med Bo Setterlind som recitatör.
I den nu presenterade, förhoppningsvis slutliga, versionen har genomgripande revideringar företagits, innehållet har koncentrerats, den sex-delade dispositionen har övergetts, alla talade inslag har tonsatts – bibeltexterna har förkortats och anpassats efter nutida språk och sjungs av en altsolist, några lästa dikter har fått melodram-liknande musikbeledsagning. Ett par tidigare satser har uteslutits, i något fall har ordningsföljden ändrats. Dispositionen är nu två huvuddelar, liksom tidigare omslutna av Prolog och Epilog. Oratoriet är nu genomkomponerat och fullt instrumenterat. För ett framförande krävs fyra solister (SATB), blandad kör (SATB ibland uppdelad i SSA + TBB), flöjt, stråkar, cembalo, orgel, församlingssång samt recitatör. Effektiv speltid 62 min.
Notmaterialet finns tillgängligt på STIM:s musikbibliotek.