PÅSKORATORIUM, op. 190 (2006-2007)

Under ett halvt sekel som kyrkomusiker har jag funnit en rik och omväxlande repertoar kring Jesu födelse, liv, lidande och död. Däremot är det närmast pinsamt tunnsått med musikaliska verk kring uppståndelsen.
Att komponera ett Påskoratorium har därför varit både en personlig utmaning och ett försök att fylla ett besvärande tomrum i den kyrkomusikaliska traditionen.
Detta är häpnadsväckande eftersom just uppståndelsen torde vara fundamentet för hela kyrkans historia och existens. Att Jesus föddes, levde, led och dog må vara historiskt belagt men knappast något man bygger en flertusenårig världsreligion på.
En musikalisk solitär är 1600-talsmästaren Heinrich Schütz, vars uppståndelseoratorium till större delen är utskrivna recitativ av evangeliernas berättelser. Dessa är f.ö. både knapphändiga och motsägelsefulla. Aposteln Paulus försöker i 1 Kor. 15 med många ord leda uppståndelsen i bevis men kommer till den lakoniska slutsatsen att i annat fall är vår tro meningslös. Paulus-texten inbjuder knappast till musikalisk dräkt, därtill är den alltför omständlig, ordrik och prosabetonad.
I mer än 30 år har jag drivits av en önskan att någon gång få skriva ett oratorium kring detta sorgligt försummade ämne, men först på vårvintern 2006 fann jag den författare som var villig att leverera det nödvändiga textmaterialet. Verkets disposition liknar Bachs passioner och kantater med arior och koraler som mediterande kommentarer av bibeltexten. Påskoratoriet vill förmedla en stilla förhoppning, en spirande tro, en långsamt ökande förvissning om undrets verklighet. Den nordiska våren är sinnebilden för det återuppväckta livet. Inga högstämda proklamationer, inga pukor och trumpeter, mera av ett inåtvänt jubel med den svenska folktonen som grund, något av en musikalisk motsvarighet till Karlfeldts dalmålningar på rim – bibliska berättelser i svensk folkton.
"Den kristliga dagvisan" (sv ps 175) har i Dalarna sjungits i många olika melodivarianter. Psalmens text berör hela vårt liv och slutet av vers 8 antyder uppståndelsen. DÄR börjar Påskoratoriet. Ragnwei Axellie har med utgångspunkt från den psalmversen skrivit nya kommenterande och reflekterande texter kring evangeliernas berättelser.
I gryningen beger sig Maria (eller flera kvinnor, härom ger evangelisterna olika besked) till graven. Sorg, saknad och förvirrade känslor efter de senaste dygnens dramatiska händelser fyller sinnet. Över en mörk matta av oroliga stråkar och orgel klingar reminiscenser av passionskoralerna "Se vi går upp till Jerusalem" och "O huvud blodigt sårat" men blandas så småningom med slingor ur folkliga koralvarianter som en omedveten föraning om något oförutsebart. Änglar möter med orden "Ljuset har segrat", änglarna och kvinnorna (mångstämmig damkör i dubbelkanon) bär budskapet till de undrande lärjungarna som 11 gånger frågar "Vad är det som hänt?".
I nästa scen möter vi rädda lärjungar som "i fruktan för judarna" låst in sig. Den uppståndne visar sig till slut även för den tvivlande Tomas som bekänner sin tro "Min Herre och min Gud" men får det dräpande svaret "Du tror därför att du har sett mig. Saliga de som inte har sett men ändå tror". Här ligger något av oratoriets kärna till tröst för oss som inte har sett...
Det märkliga fiskafänget i Tiberiassjön när erfarna yrkesfiskare på order av en för dem okänd kastar ut näten (på dagen!) på högra sidan om båten (som om det skulle göra någon skillnad!) och får upp 153 fiskar (dåtidens alla kända fiskarter – i en insjö!) ges en musikalisk poäng när klockspelet låter G-durs första, femte och tredje ton ljuda i samklang – den gudomligt fullkomliga harmonins treklang!
Missionsbefallningen utgör sista scenen i oratoriet. Som ett avslutande utropstecken sjunger därefter kör och församling en folkligt dansant slutkör med omisskännligt "barock-gung". Först då bryter glädjen och jublet fram.
Påskoratoriet består av 22 satser. Dess musikaliska grund är den svenska folktonen. Som melodimaterial till körens koraler har jag använt folkliga koralvarianter från olika socknar i Dalarna. Verket är skrivet för recitatör, solistkvartett (Maria, Ängeln, Tomas och Jesus), damkör/manskör/blandad kör, församlingssång, träblåsare, stråkorkester och orgel.
Notmaterialet finns utgivet på Wessmans musikförlag.
Lyssna på utdrag ur oratoriet under fliken LJUD.