PoS 836 Tro att Jesus lever

Sedan psalmboken utkommit 1986 och Psalmer och Sånger 1987 kändes en viss avmattning, behovet av nya psalmer kändes på något sätt fyllt och vi som skrev kanske inte hade det rätta incitamentet att fortsätta med just psalmer. Men en som verkligen fortsatte var han som alltid till avsked utropade "Vi fortsätter!" Bo Setterlind, genom 20 år en av mina allra närmaste vänner.
Vårt sista gemensamma projekt blev ett trettiotal nya psalmer som jag dels tonsatte, dels skaffade fram tonsättningar till. Psalmhäftet "Det klara glädjebud" kom ut i tryck bara några veckor före Bos död i januari 1991.
Bo Setterlinds sätt att fira födelsedagar, att verkligen ärligt och öppet ta vara på livets möjligheter och tillfällen till fest kommer vi som fick nåden att leva nära honom aldrig att glömma. Han kunde verkligen den svåra konsten att skapa fest omkring sig, och hade man som han redan i barndomen skådat Döden och visste att den när som helst kunde komma men också att den var en förtrolig vän så kunde man fira varje ny födelsedag med en särskild glädje och tacksamhet. Bo såg verkligen Livet som en Guds gåva, och hade Han gett både 50 och 60 år att leva så var det något som verkligen i tacksamhet skulle firas med både allvar och glädje.
Att bli folkpensionär i konungariket Sverige och för första gången i sitt liv få en fast inkomst tog han som en hedersbevisning från Staten. Några veckor före sin 65-årsdag hade han skickat mig en text som han naturligtvis som alltid först hade läst upp i telefonen, följt av utropet "Är det inte underbart!?" Det var aldrig tänkt som någon fråga utan förutsatte ett instämmande. Det var en genuin läsarsång och jag tog tillfället i akt och skrev en melodi i samma anda som födelsedagspresent, och den tänkta en-timmes visiten på födelsedagen blev till både sex och sju timmar, beroende på att ALLA nyanlända gäster bara måste ju i olika omgångar med jämna mellanrum få sjunga den nyskrivna sången "Tro att Jesus lever, tro att Han är här". Den födelsedagen blev ett formidabelt väckelsemöte!