Preludium och Fuga över sv ps 49, op. 167 (1991)

Efter Bo Setterlinds bortgång i januari 1991 fick vår första gemensamma psalm "Det är sant att Jesus lever" förnyad aktualitet, många personliga minnen trängde sig på och tog så småningom musikalisk gestalt i ett orgelverk med den klassiska formen Preludium och fuga, där psalmens tonfall utgör det tematiska materialet. Preludiet kan sägas vara en lamenterande meditation, ett sökande efter melodin, medan fugan ton för ton återger melodin i rytmiska glädjesprång som erinrar om Bo Setterlinds egen livsinställning och övertygelse om det eviga livet; från mörker till ljus, från tvivel till tro, från tvekan till visshet, från död till liv, från långfredag till påskdag = det musikaliska satsparet Preludium och fuga.
Verket komponerades 8-11 april 1991 och uruppfördes vid minneskonserten i Strängnäs domkyrka den 24 augusti 1991 – Bo Setterlinds 68-årsdag. Vid uruppförandet sjöngs psalmen unisont mellan preludiet och fugan. Vid ett framförande på detta sätt får verket en liturgisk funktion, där preludiet fungerar som inledning till psalmen och fugan blir en retorisk utläggning av temat och sammanfattar innehållet – som en predikant eller poet.
Notmaterialet finns utgivet på Edition Reimers, Stockholom.
Lyssna under fliken LJUD.